Algemene voorwaarden

 Ondernemingsgegevens


VLS

Mineralenshop Het vlinderpad

Torteldreef 10

2360 Oud-Turnhout

België

 

RPR Turnhout

 

mineralenshophetvlinderpad@hotmail.com

BE0755668404


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mineralenshop Het vlinderpad is een commv met maatschappelijke zetel te Torteldreef 10 / 2360 Oud-Turnhout / België, BTW BE0755668404, RPR Turnhout, hierna Mineralenshop Het vlinderpad biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mineralenshop Het vlinderpad moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mineralenshop Het vlinderpad aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mineralenshop Het vlinderpad niet. Mineralenshop Het vlinderpad is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Foto’s en informatie (+ de edelstenengids A-Z) van het product bieden voldoende duidelijkheid over het product zelf + het staat u steeds vrij voor de aankoop extra foto’s, filmpjes of informatie te vragen via mineralenshophetvlinderpad@hotmail.com (zoals hieronder aangegeven)

Bij aankoop van het product gaat u ermee akkoord voldoende gezien en geweten te hebben om tot deze aankoop over te gaan.

Is er toch een klacht, gelieve u dan te richten tot Mineralenshop Het vlinderpad zodat we tot een gepaste oplossing kunnen komen.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via email.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mineralenshop Het vlinderpad. Mineralenshop Het vlinderpad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt volgens volgende stappen :

 • Klik het winkelwagentje aan om het product hierin te plaatsen
 • Ga naar winkelwagen wanneer u klaar bent met uw aankopen
 • Kies uw land van bestemming
 • Kies of u door gaat met login, zonder login of een login aan wil maken
 • Bij het kiezen voor zonder login wordt u doorverwezen naar een pagina waar u eenmalig uw gegevens kan ingeven
 • Bij de login pagina of gegevenspagina kan u alsook kiezen voor een alternatief leveringsadres of afhalen bij een afhaalpunt
 • Kies nogmaals de juiste verzendmethode
 • Kies uw betaalmethode
 • Kijk de gegevens goed na en vergeet zeker niet akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, indien speciale wensen kan je deze ook linksonder in het kadertje invullen.
 • Klik op koop nu

 

De betaalmogelijkheden zijn :

 • Paypal
 • Bancontact
 • Vooraf overmaken

 

Bij de keuze vooraf overmaken krijgt u de betreffende betaalgegevens te zien alsook vindt u deze extra bij de contactpagina, gelieve er rekening mee te houden dat deze betaling binnen de 7 werkdagen volstort moet zijn op onze rekening. Indien de betaling niet heeft plaats gevonden binnen deze 7 werkdagen zal de overeenkomst nietig verklaard worden en het goed terug aangeboden worden op de website.

Het gekocht goed wordt verzonden door Mineralenshop Het vlinderpad na het ontvangen van het verschuldigd bedrag van het gekocht goed.  

Houdt er rekening mee dat het goed aanwezig is in de fysieke winkel te Hasselt en dat uw bestelling enkel klaar gemaakt kan worden op openingsdagen van de fysieke winkel. Momenteel (vanaf 23/11/2022) is dit enkel op zaterdag, soms ook op vrijdag. Verzending kan pas na deze openingsdagen gebeuren.

 

Mineralenshop Het vlinderpad is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

 

In België gelden de tarieven :

0 – 5 kg aan een tarief van 5,70 €

Vanaf 5001 gram tot 10 kg aan een tarief van 6,00 €

Vanaf 10001  gram tot 30 kg aan een tarief van 9,30 €

 

Naar Nederland gelden de tarieven :

0 – 350 gram aan een tarief van 8,70 €

351 gram – 1 kg aan een tarief van 13,05 €

1001 gram – 10 kg aan een tarief van 16,40 €

10001 gram – 30 kg aan een tarief van 39,69 €

 

De levering gebeurt door Bpost in België en PostNL in Nederland. Pakketjes binnen België zullen standaard de volgende dag na aflevering aan hen, geleverd worden. Doch kunnen zich uitzonderingen voordoen waardoor drukte of andere onmacht bij Bpost een pakketje vertraging oploopt. Mineralenshop Het vlinderpad is niet verantwoordelijk voor deze vertragingen en is in deze situatie evenzeer machteloos als de klant. Mineralenshop Het vlinderpad kan geen ene tijde aansprakelijk gesteld worden vanaf aflevering bij de koerierdienst, hier genoemd Bpost voor België.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het adres van de klant geleverd tenzij een alternatief adres of afhaalpunt aangegeven is tijdens het afronden van de bestelling en dit binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Wanneer na 30 dagen uw pakket nog niet geleverd is, gelieve dan contact op te nemen met onze klantendienst. We zoeken samen met de koerierdienst een gepaste oplossing.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Mineralenshop Het vlinderpad en dit binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Mineralenshop Het vlinderpad was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mineralenshop Het vlinderpad.  

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Mineralenshop Het vlinderpad.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :

w

Waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

of

Waarop een klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden en het laatste goed fysiek in bezit krijgt.  

of

De Klant of door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen.

of

Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Mineralenshop Het vlinderpad via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Download document :  Herroepingsrecht

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mineralenshop Het vlinderpad heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Mineralenshop Het vlinderpad, Torteldreef 10, 2360 Oud-Turnhout. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Mineralenshop Het vlinderpad zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in ongebruikte staat met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. (onder ongebruikte staat wordt verstaan : niet meer gebruik dan nodig is om in een fysieke winkel het product te bekijken, te passen en voldoende te bestuderen om de keuze te nemen wel of niet tot een aankoop over te gaan). Na keuze om het product niet te houden en over te gaan tot herroepingsrecht, wordt het product onmiddellijk terug in de beschermde verpakking gedaan en niet meer gebruikt.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Mineralenshop Het vlinderpad alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de verzendkosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mineralenshop Het vlinderpad op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Mineralenshop Het vlinderpad wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Mineralenshop Het vlinderpad geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Na de termijn van 14 dagen herroepingsrecht, kan men geen aanspraak meer maken op dit recht en is de aankoop bindend en een vaststaand feit.

Mineralenshop Het vlinderpad betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Mineralenshop Het vlinderpad klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Mineralenshop Het vlinderpad.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant, mineralenshop Het vlinderpad zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Voor goederen die verkocht worden door Mineralenshop Het vlinderpad en vallen onder de term natuurlijk product kan men geen aanspraak maken op de wet van garantie. Een natuurlijk product kan en zal vaak bij slijtage, veranderingen tonen. Zo kan een kleurverschil, breuklijnen en andere veranderingen zich na een tijd vertonen in de steen. Deze normale, natuurlijke veranderingen kunnen niet aanzien worden als een gebrek en vallen dus niet onder de wet van de Garantie.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Mineralenshop Het vlinderpad is bereikbaar via e-mail op mineralenshophetvlinderpad@hotmail.com of per post op het volgende adres Torteldreef 10, 2360 Oud-Turnhout, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Bij niet-betaling na de termijn van 7 werkdagen, zal de verkoopovereenkomst nietig verklaard worden en het goed terug te koop worden aangeboden op de website.  

Onverminderd het voorgaande behoudt Mineralenshop Het vlinderpad zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen te houden of terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mineralenshop Het vlinderpad respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst in verband met de aankoop, het verwerken van de bestelling of meegeven aan derden die nodig zijn bij onopgeloste klachten of problemen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mineralenshop Het vlinderpad, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Mineralenshop Het vlinderpad.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden derhalve voor interne doeleinden.

 
Mineralenshop Het vlinderpad houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op mineralenshophetvlinderpad@hotmail.com

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mineralenshop Het vlinderpad om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Mineralenshop Het vlinderpad. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).